CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRO – GIAO THỪA – TÂN NIÊN

L tro (ăn chay và kiêng thịt)

Được phép Đức Tổng GM, Lễ tro năm nay sẽ là ngày Thứ Ba (17/02). Tại Trung Tâm có hai Thánh Lễ:

 • Sáng : lúc 10am
 • Chiều là 6 giờ 30pm.
 • Luật ăn chay và kiêng thịt vì thế cũng sẽđược áp dụng từ 6 giờ chiều ngày thứ Ba cho đến hết 5 giờ chiều Thứ Tư.

L Giao Tha : 8 giờ30 tối, Thứ Tư ngày 18/02/2015

  • Do Đức Cha Vincent Long Chủ Tế và quí Cha đồng tế.
  • Làm phép và Phát lộc xuân
  • Đốt pháo khai Hội Xuân
  • Cha Quản Nhiệm lì xì Ban giúp lễ và các Ca Đoàn
  • Phát Bong bóng xuân cho thiếu nhi

L Tân Niên : Cầu Bình An năm mới

  • Sáng Mồng Một Tết: lúc 10 giờ (Thứ Năm; 19/02/15)
  • Chiều Mồng Một Tết: lúc 6 giờ 30 (Thứ Năm; 19/02/15)
   • Đốt pháo mừng Tân xuân (có thể trước Thánh Lễ)

L Kính ;T Tiên, Ông Bà, Cha M(Chúc Th OBCM l 6.30 chiu):

  • Sáng Mồng Hai Tết: lúc 10 giờ (Thứ Sáu; 20/02/15)
  • Chiều Mồng Hai Tết: lúc 6 giờ 30 (Thứ Sáu; 20/02/15)
   • Kính nhớ – cầu nguyện cho Tổ Tiên
   • Nghi thức Chúc thọ Ông Bà Cha Mẹ (Long trọng)
   • Mừng Tuổi các bậc sinh Thành và tặng quà. (Sau bài ging)

L Tân Niên : Cầu cho Công ăn, việc làm)

  • Sáng Mồng Ba Tết: lúc 10 giờ (Thứ Bảy; 21/02/15)
  • Chiều Mồng Ba Tết: lúc 6 giờ (Thứ Bảy; 21/02/15)

Kính mi ông bà anh ch em tham d .

Lưu ý :   Trong những ngày lễ hội:

 • Xin quí Ban Mục vụ và Quí Anh Thanh Niên, Trung niên giữ gìn trật trự khuôn viên Trung Tâm.
 • Đứng tại Bậc thang, hướng dẫn, giúp quí Cụ cao niên lên xuống cầu thang. Đặc biệt trong ngày Mồng 2 tết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *