Tân Linh Mục – Trần Châu Đông – Thánh Lễ Tạ Ơn Tại Trung Tâm Vinh Sơn Liêm

vsl-dong-6vsl-dong-10vsl-dong-12 vsl-dong-4vsl-dong-8vsl-dong-2vsl-dong-7
Thánh Lễ Tạ Ơn

Linh Mục – Trần Châu Đông

Chủ Nhật 20/9/2015

Trung Tâm Vinh Sơn Liêm
95 Mt Alexander Road
Flemington Melbourne VIC 3011
Australia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *